Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuş olup bölgedeki sağlık sektöründeki ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgi ve beceriye sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mühendislik bilimleri ile sağlık bilimleri arasında bir köprü sağlayan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, disiplinler arası çalışmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim veren, sağlık sektörü ile bütünleşik araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, sürekli gelişen, bilgi üretimi ve yetiştirdiği mühendislerle sektörü yönlendirebilecek bir eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Biyomedikal Elektronik ve Biyomalzeme olmak üzere iki anabilim dalına sahip bölümümüzde 2018-2019 akademik yılı itibariyle 1 Profesör Dr., 1 Doçent Dr., 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi tam zamanlı ve kadrolu olarak görev yapmaktadır. Yaklaşık 300 lisans öğrencisine eğitim veren Bölümümüz bünyesinde Biyomalzeme ve Biyomedikal Enstrümantasyon laboratuvarları bulunmaktadır. 2009-2010 akademik yılı itibarı ile lisans eğitimine başlayan bölümümüzde yıllara göre ÖSYS Yerleştirme Sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir (http://www.osym.gov.tr/).

 

Yıl

Puan Türü  

Genel Kont. 

Yerleşen

En Küçük Puan

En Büyük Puan

2009

MF-4

45

 

417,00000

no data

2010

MF-4

45

47

451,74300

484,73700

2011

MF-4

45

47

439,96600

463,52200

2012

MF-4

50

52

390,95305

430,78185

2013

MF-4

50

52

344,53146

373,29117

2014

MF-4

50

52

337,70782

377,93245

2015

MF-4

50

52

308,12503

364,16818

2016

MF-4

60

61

298,13487

352,01804

2017

MF-4

60

62

282,85922

415,07034

2018

SAY

60

62

264,16558

322,15334

 

Bölümümüzün eğitim dili %100 Türkçe olup eğitim-öğretim amaçları şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Öğrenci merkezli eğitimle temel mühendislik kavramlarına hakim olan, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olan öğrenciler yetiştirmek,
  • Güncel gelişmeleri takip eden, mevcut teknolojiyi daha ileri taşıyabilecek, farklı disiplinlerle bir arada çalışabilecek öğrenciler yetiştirmek,
  • Sağlık çalışanları ile çalışabilecek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlayacak, yenilikçi tedavi ve teşhis yöntemleri üzerinde çalışabilecek mühendisler yetiştirmek
  • Öğrencilerimizin vereceğimiz eğitim ile Temel Bilimlerde sağlam bilgiyle donanımlı ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmesi,
  • Mezun olan öğrencilerimizin tıp ve mühendisliğin kesiştiği alanlardaki her türlü işte çalışabilecek alt yapı ile mezun olmaları
  • Üniversitemizde sağlık alanındaki ilgili anabilim ve bilim dalları arasında ve ilgil alandaki sanayi ile işbirliği sağlanarak biyomedikal cihaz teknolojisi ve biyomalzeme üretim alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

Biyomedikal Mühendisleri üretim ve hizmet sektörlerinde uzmanlık alanlarına göre farklı alanlarda çalışma imkânı bulabilmektedir. Biyomedikal Mühendislerinin kendilerine çalışabilme imkânı bulabildikleri başlıca alanlar şu şekildedir: Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Arge., Tıbbi Cihaz Kalibrasyon, Hastane ve Klinik Tasarım ve Sertifikasyon süreçleri, Hastane Yönetim ve İdari Kadroları,  Bakım ve Onarım Şirketleri.

 

 

Biyomedikal Mühendisliği


Başvuru ve Kabul Koşulları

Ortaöğretimden Mezun Olmak

Eğitim Tanımlaması

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar

Eğitim Şekli

Tam zamanlı.

Program Profili

Biyomedikal Mühendisliği, insan sağlığını ilgilendiren tüm alanlarda çalışmalar yürüten bir mühendislik dalıdır. Bu kapsamda tanı ve tedaviye yönelik her türlü araç, alet, yöntem ve cihazın geliştirilmesi, test edilmesi, bakım ve onarımı ile sağlık kuruluşlarının planlanması, düzenlenmesi ve sertifikasyonu biyomedikal mühendislerinin öncelikli çalışma alanlarındandır.

Eğitim Öğretim Metotları

 Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

*EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme ve Anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

KüçükGrup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Saha/Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme/Anket Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Panel

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/ Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

http://oidb.nku.edu.tr/yonetmenlik/2011eos.pdf adresinde bulunabilir.

Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. 

Notlar:

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

 

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.25

Başarılı

50-59

DD

2.00

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız

 

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Derecenin Seviyesi

Lisans

Dereceye Yönelik Kurallar

İlgili dereceyi elde edebilmek için Namık Kemal Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğindeki esas ve hükümlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca stajlar Namık Kemal Üniversitesi Staj Yönergesi ne uygun sürelerde ve zamanlarda başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri en az iki staj dönemi içerisinde toplam 60 iş günü staj yapmalıdır. Bu stajların en az 20 iş günü hastanelerde en az 20 iş günü ise sektöre yönelik faaliyet gösteren özel kuruluşlarda olmalıdır.

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümün mezunları özel sektörde ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında, bakanlık ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde çalışma olanaklarına sahiptir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümümüz öğretim planında belirtilmiş derslerden ve yapmakla yükümlü olunan stajdan başarılı olunmalıdır. Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra 1. Sınıf eğitimine başlarlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler ise hazırlık sınıfı eğitimini tamamladıktan sonra 1. Sınıf derslerine kayıt yaptırabilirler.